Home
uTink.com New Topic Search Setting
ติดต่อเรา

มูลนิธิบรมราชานุสรณ์ มอบ76ทุนระดับประถมให้เด็กเก่งวิทย์
     

 

 

UploadImageมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  ให้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป. 5 - 6 ที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556  จำนวน 76 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท สำหรับ สพป.ยล.3 ให้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนได้เพียง 1 ราย

 
โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกนักเรียน พร้อมจัดส่งบทความ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ถึง สพป.ยล.3 ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556  เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่ง สพฐ. ต่อไป

พร้อมกันนี้โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2556 รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ปีนี้ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้น ม.1 - ม.2 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.5 ประสงค์เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนสังกัด สพม.ที่ 15 จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ต่อปี (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา จังหวัดละ 3 ทุน) ต่อเนื่องจนจบระดับอุดมศึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
คุณอภิสรา  มีนิ่ม โทรศัพท์ 073-231018 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก eduzones.com


0
แจ้งกระทู้ไม่เหมาะสม
labuna
uPoint : 91
| uCoin : 91
วันที่ : 2013-07-10 15:20:01
views : 433 | ตอบกลับ : 0
ข้อเสนอแนะ | วิธีการใช้งาน | ข้อปฏิบัติ
ติดต่อเรา : email webmaster@utink.com
xxx